logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzednilipiec 2017następny
PWŚCzPtSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 13-06-2016 13:56
dokument archiwalny

01.09.2007
A- A+
Już jest pełna lista rankingowa z FIO!

Korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zwróciło się do MPiPS z wnioskiem o udostępnienie pełnej listy projektów składanych w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w roku 2007, które przeszły do oceny merytorycznej wraz z podaniem liczby punktów, które zdobyły w wyniku oceny ekspertów.

Ministerstwo przesłało listę 2305 składanych wniosków ułożonych w kolejności otrzymanych ostatecznie punktów (135 stron kserokopii list rankingowych z punktacją). Ponadto, w piśmie Podsekretarza stanu w Ministerstwie Pana Bogdana Sochy, został wyjaśniony sposób pracy komisji, a także procedura przydzielania punktów.

Powołując się na dokument „Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Publicznych” w roku 2007’ oraz wynikającego z niego dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007 (W przypadku, gdy wniosek został oceniony pozytywnie przez obu ekspertów, ale występuje wyraźna różnica w punktacji (tzn. różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów wynosi min. 35 punktów), Instytucja Zarządzająca, po zasięgnięciu opinii ekspertów, ustala ostateczną punktację oraz propozycję ostatecznej kwoty dotacji do zatwierdzenia przez Ministra. ), Podsekretarz stwierdza, że procedura oceny wniosków obejmowała dwa etapy: ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.

Łącznie do oceny merytorycznej przeszło 2412 wniosków, z czego 103 zostały odrzucone z przyczyn formalnych już na etapie oceny merytorycznej.
Wnioski były oceniane przez dwóch niezależnych ekspertów w ramach trzech obszarów:
1)Merytoryczna zawartość projektu,
2)Budżet,
3)Zasoby osobowe i rzeczowe wnioskodawcy.

Po zakończeniu oceny merytorycznej oraz zastosowaniu procedury określonej w rozdziale 2, pkt 7 ppkt 7) „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 20071, Departament Pożytku Publicznego przedstawił w dniu 13 czerwca 2007 Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej trzy listy:

1)FIO 2007; Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej,
2)FIO 2007; Lista wniosków ocenionych negatywnie na etapie oceny merytorycznej,
3)FIO 2007; Lista wniosków odrzuconych formalnie na etapie oceny merytorycznej.

W oparciu o przedstawione opinie ekspertów, Minister przyznał dotację poszczególnym projektom.

Obecnie czekamy na przesłanie listy rankingowej w wersji elektronicznej. Po jej otrzymaniu pełną listę rankingową wraz z pisemnym wyjaśnieniem Podsekretarza stanu w Ministerstwie Pana Bogdana Sochy można będzie znaleźć na stronie www.informacjapubliczna.org.pl.

Niezależnie, każda organizacja ma prawo zwrócić się w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej do Ministerstwa z wnioskiem o udostępnienie listy rankingowej oraz żądaniem ujawnienia karty oceny swojego projektu.

Ostatnia modyfikacja: 2009-09-21
Szymon Osowski
Wydrukuj skomentuj

CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog