logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzednikwiecień 2017następny
PWŚCzPtSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 13-06-2016 13:56

20.12.2013
A- A+
Dla wielbicieli i wielbicielek skrótów i żargonu
Zdjęcie szaf pełnych dokumentów

Wiedza z tej części podręcznika nie jest niezbędna do sprawnego korzystania z prawa do informacji. Jednak część osób ze środowiska watchdogów prawa do informacji używa skrótów. Aby ułatwić zrozumienie ich wypowiedzi, udostępniamy prosty słownik. Większość z tych skrótów funkcjonuje zapewne wyłącznie w tym wąskim środowisku. Inne mogą mieć szersze zastosowanie. Za przygotowanie słownika dziękujemy anonimowemu autorowi. Za wniesienie dodatkowych haseł dziękujemy Adamowi Dobrawemu.

ABI – administrator bezpieczeństwa informacji
ADO – administrator danych osobowych
apm – autorskie prawa majątkowe
apo – autorskie prawa osobiste

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
BKT – biurokratyczna kultura tajności

CBA – Centralne Biuro Adresowe
CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
CPD – Centrum Przetwarzania Danych
CPI – Centrum Projektów Informatycznych [MSW]
CRU – centralny rejestr umów [centralny w danym PZ] (podobnie: RU)

DGP – Dziennik Gazeta Prawna
DIP – dostęp do informacji publicznej/udostępnienie ip
doip – decyzja odmawiająca informacji publicznej
dum – decyzja umarzająca [postępowanie w sprawie dip]
Dz.U. – Dziennik Ustaw

ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (http://epuap.gov.pl/)
ESP - elektroniczna skrzynka podawcza
ETCP – Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości [obecnie TSUE]


FOI – Freedom of Information


GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
GP – Gabinet Polityczny


HFPC – Helsińska Fundacja Praw Człowieka


IMiGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
IK – instrukcja kancelaryjna
IP – informacja publiczna
IPT – informacja przetworzona
IOD – instrukcja obiegu dokumentów


JRWA – jednolity rzeczowy wykaz akt
JST – jednostka samorządu terytorialnego


Kc – Kodeks cywilny
KD – komisja dyscyplinarna
KE – Komisja Europejska
KIO – Krajowa Izba Odwoławcza
Kk – Kodeks karny
KKT – Kraj Kultury Tajemnicy
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
Kp - Kodeks pracy
Kpa – Kodeks postępowania administracyjnego 
Kpc – Kodeks postępowania cywilnego
Kpk – Kodeks postępowania karnego
KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KPRP – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
KRP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
KRS – Krajowa Rada Sądownictwa
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
KSej – Kancelaria Sejmu RP
KSen – Kancelaria Senatu RP


OPP – organizacja pożytku publicznego
odw. – odwołanie
owp – organ władzy publicznej

MAiC – Minister Administracji i Cyfryzacji
MBP – Miejska Biblioteka Publiczna
MF – Minister Finansów
MG – Minister Gospodarki
mjo – miejska jednostka organizacyjna
MKiDN – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MON – Minister Obrony Narodowej
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
M.P. – Monitor Polski
MRiRW - Minister/Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MSP – Minister Skarbu Państwa
MSiT – Minister Sportu i Turystyki
MSW – Minister Spraw Wewnętrznych
MSZ – Minister Spraw Zagranicznych
MTBiGM – Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dawny MI – Minister Infrastruktury)
MZ – Minister Zdrowia

NBP – Narodowy Bank Polski
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
NGO – organizacja pozarządowa
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej
NRA – Naczelna Rada Adwokacka
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
NSZZ „S” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”


odo – ochrona danych osobowych
oin – ochrona informacji niejawnych
OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych
Op – Ordynacja podatkowa
ORA – Okręgowa Rada Adwokacka


PA – Prokurator Apelacyjny (lub Prokuratura Apelacyjna – w zależności od kontekstu)
PAN – Polska Akademia Nauk
PC DIP – Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
PCiO – prawa człowieka i obywatela
PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
PG – Prokurator Generalny (lub Prokuratura Generalna – w zależności od kontekstu)
PGSP – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
PI – prawo do informacji
PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
PKN – Polski Komitet Normalizacyjny (z uwagi na ilość betonu może być też zwany Pałacem Kultury i Nauki)
PKW – Państwowa Komisja Wyborcza
PNSA – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
PO - Prokurator Okręgowy (lub Prokuratura Okręgowa – w zależności od kontekstu)
POSP – Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych
Ppsa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
PPSN – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
PPIS - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
PR – Prokurator Rejonowy (lub Prokuratura Rejonowa – w zal. od kontekstu)
PRM – Prezes Rady Ministrów [zwany premierem]
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
PZ – podmiot zobowiązany [do udostępnienia IP]
Pzp – Prawo zamówień publicznych

RCL – Rządowe Centrum Legislacyjne
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
rp – regulamin pracy
RP – Rzeczpospolita Polska
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
RM – Rada Ministrów [rząd]
ro – regulamin organizacyjny
rnp – rażące naruszenie prawa
RU – rejestr umów

SA – Sąd Apelacyjny
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (http://sekap.pl)
sks – skarga kasacyjna [w zależności od kontekstu – do NSA lub SN]
SIIP – [wykazanie, że dip jest] szczególnie istotne dla interesu publicznego
SKO – Samorządowe Kolegium Odwoławcze
SLLGO – Stowarzyszenie Lokalnych Liderów Grup Obywatelskich [poprzednia nazwa SOWP]
snb – skarga na bezczynność [organu obowiązanego do udostępnienia ip]
snd – skarga na decyzję
SO – Sąd Okręgowy
SOWP – [Stowarzyszenie] Sieć Obywatelska Watchdog Polska
SP – Skarb Państwa
SR – Sąd Rejonowy
SN – Sąd Najwyższy


TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dawniej ETS]

udip – ustawa o dostępie do informacji publicznej
UG – urząd gminy
ufp – ustawa o finansach publicznych
UM – urząd miasta
uRM – ustawa o Radzie Ministrów
un – ustawa o normalizacji
uopdg - ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
uodo – ustawa o ochronie danych osobowych
uoin – ustawa o ochronie informacji niejawnych
upapp – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
UPD - urzędowe poświadczenie doręczenia od urzędu ePUAP
UPP - urzędowe poświadczenie przedłożenia do urzędu ePUAP
ups – ustawa o pracownikach samorządowych
ur – ustawa o rachunkowości
usg – ustawa o samorządzie gminnym
usp – ustawa o samorządzie powiatowym
usw – ustawa o samorządzie wojewódzkim
UW – urząd wojewódzki
uzas – uzasadnienie [decyzji, wyroku]


wip – wniosek o informację publiczną
wng – wniosek o nałożenie grzywny
wprs – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny


zppp – zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tytułowe zdjęcie szaf archiwalnych CC BY-SA 2.0 by Marzena Czarnecka.

Wydrukuj skomentuj

Komentarze (6)
Kola Brody | 20.12.2013
Szanowna siecio. spotykam sie w urzedach na niski szczeblu ze skrótem GRU. oni tak nawet mają w papierach czy systemach komputerowych. proszę to uwzględnić, jako że każdy głos się liczy to i mój.
usuń
Siecia | 20.12.2013
A jakie rozwinięcie? ;)
usuń
ireena | 20.12.2013
Główny Rejestr Umów (cgyba nigdy generalny)
usuń
Szymon Osowski | 20.12.2013
Uwzględnimy, ale też dodam, iż do rejestrów umów używa się również skrótu CRU - centralny rejestr umów
usuń
Adam Dobrawy | 22.04.2014
u.d.i.p. - ustawa z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej
usuń
Sławek | 28.08.2014
Po rozbiciu MSW na dwa urzędy CPI podpięto pod MAC
usuń
CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog